วัน: 23 กรกฎาคม 2020

จากสถิติของโรคอ้วนจาก WHO พบว่าคนในยุโรป 30-70% มีน้ำหน […]