วัน: 7 สิงหาคม 2020

การจามหรือ Sneezing คือการที่ร่างกายพยามกำจัดอนุภา […]
โรคไซนัสอักเสบ Sinusitis คือ การติดเชื้อในโพรงไซนัสนำมา […]
กระดูกสันหลังคดงอ (Scoliosis) คือ ความโค้งที่ […]
อาการโรคจิตหรือ Psychosis คือ ลักษณะอาการทางจิตที่ขัดแย […]
โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate cancer คือ โรคร้ายที่พบใน […]
กาฬโรค หรือ plague คือ เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน […]
โรคพาร์กินสัน โรคพาร์กินสัน Parkinson คือโรคทางระบบประส […]
โรคอัมพาต Paralysis คือ การสูญเสียการควบคุมกล […]
ไฝ mole คือ การเจริญเติบโตบริเวณเล็กๆของผิวหนังซึ่งเกิด […]
เรื่องล่าสุด