วัน: 27 สิงหาคม 2020

โรคพยาธิตัวจี๊ด (Ganathostoma spinigerum) คือพยาธิตัวกล […]
อาการโดยภาพรวม อาการไอเรื้อรัง(Chronic Cough) คือ อาการ […]
ภาวะซีด โรคซีด (Paleness) เป็นภาวะผิดปกติของสีผิวที่มีส […]
เรื่องล่าสุด