วัน: 28 สิงหาคม 2020

อาการนิ้วซ้น นิ้วซ้น (finger Dislocation) คือ การที่นิ้ […]
อาการเพ้อ Delirium คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในสมอง […]
การโดนผึ้งต่อย ผึ้งต่อย (Bee sting) สำหรับคนทั่วไป การโ […]
เรื่องล่าสุด