วัน: 29 สิงหาคม 2020

โรคจอประสาทตาเสื่อมเกิดจาก จอประสาทตาเสื่อม (Macular De […]
โรคเลือดออกตามไรฟัน (bleeding gum) คือ การที่มีเลือดออก […]
โรคท้าวแสนปมคือ โรคท้าวแสนปม หรือ Neurofibromatosis คือ […]
เรื่องล่าสุด