วัน: 10 กันยายน 2021

ลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Quin […]
salicylic acid คืออะไร salicylic acid คือยาลอกผิวหนัง ม […]
ยานอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline) คืออะไร ยานอร์ทริปไทลีน […]
ความผิดปกติของโครโมโซมเป็นสาเหตุทั่วไปของความผิดปกติแต่ […]