วัน: 13 ตุลาคม 2021

ยาไนโตรฟูแรนโทอิน (Nitrofurantoin) นี้ใช้รักษา หรือป้อง […]
Thephylline คือยาอะไร ธีโอฟิลลีน คือยาที่ใช้ป้องกันและร […]
ชื่อสามัญ: imipramine (im IP ra meen) ชื่อแบรนด์: Tofra […]
ไอซียูคืออะไร ICU ใช้ดูแลผู้ป่วยที่มีอันตรายถึงชีวิต เช […]
เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าแบบฝังคือ […]