วัน: 14 ตุลาคม 2021

Isavuconazonium คืออะไร Isavuconazonium คือยาที่ใช้รักษ […]
น้ำเกลือ การให้น้ำเกลือ หรือ fluid replacement therapy […]
ยาทรามาดอล (Tramadol) คืออะไร ยาทรามาดอล ชื่อภาษาอังกฤษ […]
ยาขยายหลอดลมอัลบูเทอรอล (Albuterol Inhaler) เป็นยาขยายห […]