ภาวะเครียด หรือ โรคเครียด (Acute stress disorder): อาการ สาเหตุ การรักษา

ภายหลังเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ อาจเป็นไปได้ว่าคุณจะมีความวิตกกังวล เราเรียกอาการแบบนี้ว่า ภาวะเครียด Acute stress disorder (ASD) ภาวะเครียดนี้จะเกิดขึ้นราวๆ หนึ่งเดือน หรืออย่างน้อย 3 วัน ผู้ที่มีภาวะเครียดจะมีอาการคล้ายกับผู้ที่ป่วยทางสภาวะจิตใจ

อาการของโรคเครียด

ลักษณะอาการของผู้ป่วยมีภาวะความเครียดคือ:

บุคลิกภาพย้อนแย้ง

หากคุณมีอาการบุคลิกภาพย้อนแย้งอย่างน้อย 3 รายการดังต่อไปนี้ สามารถบ่งชี้ได้ว่าคุณมีภาวะเครียด:

 • รู้สึกมึนงง หรือไม่ตอบสนองต่ออารมณ์
 • การรับรู้สภาวะแวดล้อมรอบข้างได้น้อยลง
 • รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวแปลกไปจากเดิม
 • แยกตัวออกจากสังคม เมื่อเกิดบางความคิดหรือบางอารมณ์ว่าคนรอบข้างไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • ความจำเสื่อมแบบทิฟฟาเรทีฟ ไม่สามารถจำเหตุการณ์สำคัญในเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ

ภาวะเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนใจ

คุณจะมีอาการอย่างน้อย 1 อาการดังต่อไปนี้ หากคุณมีภาวะเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนใจ:

 • เห็นภาพเดิมซ้ำๆ คิดเรื่องเดิม ฝันร้าย เห็นภาพลวงตา หรือนึกถึงภาพความทรงจำเหตุการณ์สะเทือนใจซ้ำๆ
 • รู้สึกนึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจอยู่ตลอดเวลา
 • รู้สึกทุกข์ใจเมื่อมีบางสิ่งเตือนคุณให้นึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจ

การหลีกเลี่ยงการพบเจอ

มีการหลีกเลี่ยงการพบเจอต่อสิ่งเร้าที่ทำให้นึกถึงเหตุการณ์สะเทือนได้แก่:

 • ผู้คน
 • การสนทนา
 • สถานที่
 • สิ่งของ
 • กิจกรรม
 • ความคิด
 • ความรู้สึก

วิตกกังวล

ความวิตกกังวลเป็นหนึ่งในภาวะเครียด โดยประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้:

 • ovow
 • หงุดหงิด
 • จับจด
 • ไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้
 • เครียดตลอดเวลา
 • ตกใจง่ายตลอดเวลา

สาเหตุของภาวะเครียด

สาเหตุของความเครียดนั้นมีหลากหลาย การมีประสบการณ์หรือการเผชิญกับเหตุการกระทบกระเทือนจิตใจอย่างน้อย 1 เหตุการณ์ สามารถทำให้เกิดความเครียดสะสม จนนำไปสู่ภาวะเครียดโดยเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดภาวะเครียดได้มีดังนี้:

 • ความตาย
 • การถูกคุกคามเกี่ยวกับความตายของตนเองหรือผู้อื่น
 • การถูกคุกคามเกี่ยวกับการได้รับบาดจ็บของตนเองหรือผู้อื่น
 • การถูกคุกคามเกี่ยวกับความเสียหายทางร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น

กรมสุขภาพจิตเผยผลการให้บริการทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในปี 2560 พบว่าปัญหาที่ขอรับบริการมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่เรื่องความเครียด วิตกกังวล รวม 27,737 สาย คิดเป็นร้อยละ 40 ของสายที่โทรขอรับบริการทั้งหมด 70,268 สาย โดยจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 14,935 สาย กลุ่มอายุที่ใช้บริการมากที่สุดคือ อายุ 22-59 ปีคิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 15 ที่เหลือเป็นผู้สูงอายุ

ใครบ้างมีความเสี่ยงจะมีภาวะเครียด

ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะมีภาวะเครียดได้ภายหลังเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ  คุณอาจจะมีความเสี่ยงหากคุณมีสิ่งเหล่านี้:

 • ประสบการณ์หรือการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจในอดีต
 • มีประวัติการป่วยเป็นโรคเครียดหรือโรคทางสภาวะจิตใจ
 • มีประวัติเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาวะจิตใจ
 • มีประวัติเกี่ยวกับอาการผิดปกติระหว่างที่เผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ

การวินิจฉัยภาวะเครียด

แพทย์จะทำการวินิจฉัยผู้ป่วยโดยการสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ และอาการอื่นๆ และสิ่งสำคัญคือต้องตัดสาเหตุอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกได้แก่ :

 • ยาเสพติด
 • ผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรค
 • ปัญหาด้านสุขภาพ
 • ความผิดปกติด้านกายภาพอื่นๆ

วิธีรักษาโรคเครียด

แพทย์อาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ รักษาอาการเครียดของผู้ป่วย:

 • การประเมินผลทางจิตเวชเพื่อระบุข้อมูลที่จำเพาะของผู้ป่วย
 • พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อเลี่ยงการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายผู้อื่น
 • การให้ความช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยสี่
 • นักจิตวิทยาให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย
 • การให้ยาบรรเทาอาการ เช่น ยาลดความวิตกกังวล ยาSSRIs และยารักษาโรคซึมเศร้า
 • การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการฟื้นตัวและไม่ให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นโรคที่เกิดจากความเครียดอีก
 • การรักษาด้วยการสัมผัส
 • การสะกดจิต

ภาพรวมของโรคเครียด

หลายๆ คนอาจจะมีคำถามว่า ความเครียดมีผลต่อสุขภาพอย่างไร ผู้ป่วยโรคเครียดส่วนใหญ่จะเคยประสบเหตุการณ์สะเทือนใจ การวินิจฉัยส่วนใหญ่จะดำเนินการหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการเครียดนานมากกว่า 1 เดือน การรักษาจะช่วยเยียวยาผู้ป่วยได้ภายใน 6 เดือน แต่ในบางกรณีอาจจะยาวนานเป็นปี

ภาวะเครียดป้องกันได้หรือไม่?

ไม่มีทางที่คุณจะไม่เจอเหตุการณ์สะเทือนใจเลยในชีวิต นั่นแสดงว่าไม่มีทางป้องกันภาวะเครียดได้เลย อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ช่วยลดภาวะเครียดของผู้ป่วยได้ การได้รับการรักษาเกี่ยวกับเหตุการณ์สะเทือนใจในไม่กี่ชั่วโมงนั้นสามารถทำให้ความรุนแรงของภาวะเครียดลดลงได้ ผู้ที่ทำงานที่มีโอกาสเผชิญเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจได้สูง เช่น ทหารอาจได้รับการเตรียมฝึกอบรม รวมถึงคำปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยงในผลกระทบของความเครียด หากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ รวมถึงการให้คำปรึกษาหรือแนะนำในการสร้างกลไกการเผชิญปัญหาที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจ

ภาพรวมของภาวะเครียด

หลายๆ คนอาจจะมีคำถามว่า ความเครียดมีผลต่อสุขภาพอย่างไร ผู้ป่วยโรคเครียดส่วนใหญ่จะเคยประสบเหตุการณ์สะเทือนใจ การวินิจฉัยส่วนใหญ่จะดำเนินการหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการเครียดนานมากกว่า 1 เดือน การรักษาจะช่วยเยียวยาผู้ป่วยได้ภายใน 6 เดือน แต่ในบางกรณีอาจจะยาวนานเป็นปี

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องล่าสุด