ผู้เขียน: Mahab Harasta

อาการของโรคหลอดลมอักเสบ bornchitis คือการไอ มีเสียงหวีด […]
โรควิตกกังวล (Anxiety) เป็นสิ่งปกติที่สามารถเกิดกับอารม […]
เชื้อราบนหนังศรีษะคือการติดเชื้อของเกลื้อนที่ผิวหนังและ […]
โรคกลากเกลื้อน ringworm คือโรคติดต่อที่เกิดจากติดเชื้อร […]
โรคฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula) คือ อาการปวดและบวมบริเวณรอ […]
โรคภูมิแพ้ขึ้นตา (Allergic Conjunctivitis)หรือ โรคเยื่อ […]
อาการโดยภาพรวมของการเวียนหัว เวียนหัว (Dizziness) คือ อ […]
โรคฮิสทีเรีย Histeria (HPD) คือ กลุ่มความผิดปกติทางจิตท […]
โรคดักแด้  Epidermolysis bullosa คือ กลุ่มโรคที่หายากมา […]
ภาวะครรภ์เป็นพิษคืออะไร ภาวะครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia) […]
เรื่องล่าสุด