ผู้เขียน: Mahab Harasta

Thephylline คือยาอะไร ธีโอฟิลลีน คือยาที่ใช้ป้องกันและร […]
ชื่อสามัญ: imipramine (im IP ra meen) ชื่อแบรนด์: Tofra […]
ไอซียูคืออะไร ICU ใช้ดูแลผู้ป่วยที่มีอันตรายถึงชีวิต เช […]
เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าแบบฝังคือ […]
วิตามิน อี (Vitamin E) Vitamin e เป็นสารที่จำเป็นต่อร่า […]
แมกนีเซียมต่ำ คืออะไร แมกนีเซียม คือ หนึ่งในแร่ธาตุที่จ […]
ฝุ่น pm 2.5 คืออะไร องค์กรอนามัยโลก (WHO) กำหนดค่าเฉลี่ […]
Hifu ย่อมาจาก High Intensity Focus Ultrasound เป็นเครื่ […]
ถ้วยอนามัยคืออะไร ถ้วยอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์สุขอนามัยของผู […]
ไมโครเซบฟาลี (Microcephaly) หรือภาวะรอบศีรษะทารกเล็กผิด […]