ผู้เขียน: Mahab Harasta

โรคจอประสาทตาเสื่อมเกิดจาก จอประสาทตาเสื่อม (Macular De […]
โรคเลือดออกตามไรฟัน (bleeding gum) คือ การที่มีเลือดออก […]
โรคท้าวแสนปมคือ โรคท้าวแสนปม หรือ Neurofibromatosis คือ […]
อาการนิ้วซ้น นิ้วซ้น (finger Dislocation) คือ การที่นิ้ […]
อาการเพ้อ Delirium คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในสมอง […]
การโดนผึ้งต่อย ผึ้งต่อย (Bee sting) สำหรับคนทั่วไป การโ […]
โรคพยาธิตัวจี๊ด (Ganathostoma spinigerum) คือพยาธิตัวกล […]
อาการโดยภาพรวม อาการไอเรื้อรัง(Chronic Cough) คือ อาการ […]
ภาวะซีด โรคซีด (Paleness) เป็นภาวะผิดปกติของสีผิวที่มีส […]
โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) คือ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นก […]
เรื่องล่าสุด