ผู้เขียน: Mahab Harasta

พยาธิใบไม้ตับ โรคพยาธิใบไม้ตับหรือ liver fluke คือ […]
โรคเกาต์ (gout)  คือ อาการปวด บวม ที่ข้อ โรคเกาต์เ […]
ต้อหิน Glaucoma คือโรคตาที่สามารถทำลายประสาทตาของค […]
หัดเยอรมัน (German Measles) คือ เชื้อไวรัสที่ทำให้ […]
ไฟช็อต (Electric Shock) คือ อาการเมื่อกระแสไฟฟ้าไห […]
การเจ็บหน้าอกหรือ Chest pain คืออาการที่ทำให้ผู้ป่ […]
ไข้หวัดนก (Bird flu) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ av […]
เรื่องล่าสุด