ผู้เขียน: Mahab Harasta

แผลกดทับ bed sore คือ การได้รับบาดเจ็บที่ผิวห […]
โรคพยาธิไส้เดือน Ascariasis คือ การติดเชื้อขอ […]
ภายหลังเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ อาจเป็นไปได้ว่าคุณจะ […]
เส้นเลือดขอด  (Varicose Veins) คือภาวะที่มีความผิด […]
โรคเหงือกร่น (Receding Gums) คือ อาการที่เหงือกมีเ […]
โรคเนื้องอกในสมอง (Brain Tumor) คือ ภาวะเซลล์สะสมห […]
เรื่องล่าสุด