น้ำหนักทารกแรกเกิด (Baby Weight)

น้ำหนักเด็ก

ทารกมีรูปร่าง ขนาดตัว และน้ำหนักที่แตกต่างกันอย่างมาก น้ำหนักเฉลี่ยของทารกที่ครบกำหนดคลอดคือ 7 ปอนด์ 5 ออนซ์ แต่ทารกที่แข็งแรงและสมบูรณ์อาจมีน้ำหนักต่ำกว่าหรือสูงกว่าน้ำหนักเฉลี่ยได้

เมื่อลูกน้อยเติบโตขึ้น อัตราการเพิ่มของน้ำหนักตัวจะเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสุขภาพและพัฒนาการโดยรวม กุมารแพทย์จะตรวจสอบน้ําหนัก ส่วนสูง มาตรฐาน และขนาดของศรีษะตามอายุในรอบนัดตรวจสุขภาพทารกแต่ละครั้ง เพื่อดูว่าลูกน้อยของคุณมีพัฒนาการของทารกที่เหมาะสมหรือไม่

พัฒนาการของทารกวัย 6 เดือนมีอะไรบ้าง อ่านได้ที่นี่

การวัดน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นไทล์

เมื่อติดตามการเจริญเติบโตของทารก แพทย์มักใช้กราฟการเจริญเติบโตจากองค์กรระดับชาติในการเปรียบเทียบน้ำหนัก ส่วนสูง และขนาดของศีรษะเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์

ลูกของคุณอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 สำหรับน้ำหนักตัวเป็นต้น หมายความว่าในตารางน้ําหนักส่วนสูง 75 %ของทารกในวัยเดียวกันมีน้ำหนักมากกว่าทารกของคุณ และอีก 25 %มีน้ำหนักที่น้อยกว่า

การมีเปอร์เซ็นต์ไทล์ต่ำหรือสูงไม่ได้หมายความว่าลูกของคุณมีน้ำหนักน้อยหรือมากเกินไป และไม่ได้บ่งบอกว่ามีความผิดปกติใด ๆ กับลูกน้อยของคุณ

แพทย์จะติดตามว่าน้ำหนักตัวของทารกจะลดลงเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ต่ำลงเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของปัญหาในการเจริญเติบโต หากเด็ก ๆ เข้าสู่เปอร์เซ็นไทล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงว่าพวกเขาอาจกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

สิ่งที่คาดหวังจากน้ำหนักของทารก

ผลการวิจัยพบว่าทารกแรกเกิดนั้นมีสุขภาพดีมักจะลดน้ำหนักจากน้ำหนักเด็กแรกเกิดเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาเกิดมาพร้อมกับของเหลวพิเศษ ที่ร่างกายของพวกเขากำจัดของเหลวนี้ไปอย่างรวดเร็ว

แต่หลังจากนั้นไม่นานทารกจะเริ่มมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น น้ำหนักที่พวกเขาสูญเสียไปเมื่อแรกเกิดนั้นมักจะได้รับคืนภายใน 2 สัปดาห์

ในช่วงเดือนแรกของชีวิต ทารกจะน้ำหนักได้ประมาณ 5 ถึง 7 ออนซ์ต่อสัปดาห์ ซึ่งการเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างรวดเร็วนั้นก็ถือเป็นเรื่องปกติ

ก่อนหรือระหว่างการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ลูกน้อยกินบ่อยกว่าปกติ พวกเขาอาจกินมากขึ้น การให้อาหารคือกำหนดเวลาที่ให้นมลูกบ่อยขึ้นทารกอาจนอนหลับมากหรือน้อยกว่าปกติ

หลังจากการเติบโตที่รวดเร็ว พ่อแม่อาจสังเกตได้จากเสื้อผ้าของพวกเขาไม่พอดีอีกต่อไป พวกเขาพร้อมที่จะก้าวไปสู่พัฒนาการต่อไป

ทารกบางคนอาจมีระยะเวลาที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นช้าลง

ในช่วง 2 – 3 เดือนแรก เด็กผู้ชายมักมีน้ำหนักตัวมากกว่าเด็กผู้หญิง แต่ทารกส่วนใหญ่มีน้ำหนักแรกเกิดเป็น 2 เท่าเมื่ออายุได้ 5 เดือน

น้ำหนักทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด

ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมักมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าทารกที่คลอดครบกำหนด ทารกที่คลอดครบกำหนดคือทารกที่เกิดภายในหรือหลังอายุครรภ์ 39 สัปดาห์

ทุกสัปดาห์ล้วนสร้างความแตกต่าง ทารกที่เกิดเมื่ออายุ 24 หรือ 25 สัปดาห์จะมีน้ำหนักน้อยกว่าทารกที่เกิดเมื่ออายุ 28 หรือ 29 สัปดาห์

กรณีที่ลูกของคุณคลอดก่อนกำหนด อาจมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำหรือต่ำมาก:

 • ทารกที่น้ำหนักแรกเกิดต่ำคือมีน้ำหนักระหว่าง 3 ปอนด์ 5 ออนซ์ (1.5 กิโลกรัม) ถึง 5 ปอนด์ 8 ออนซ์ (2.5 กิโลกรัม) เมื่อแรกคลอด
 • ทารกที่น้ำหนักแรกเกิดต่ำมากคือมีน้ำหนักน้อยกว่า 3 ปอนด์ หรือ 5 ออนซ์เมื่อแรกเกิด (1.5 กิโลกรัม) เมื่อแรกคลอด

ทารกที่คลอดก่อนกำหนดต้องได้รับการดูแล และการสนับสนุนทางการแพทย์มากกว่าปกติเมื่อคลอด พวกเขามักต้องอยู่ในหอผู้ป่วยหนักสำหรับทารกแรกเกิด (NICU) จนกว่าพวกเขาจะแข็งแรงพอที่จะกลับบ้าน ซึ่งมักตะเป็นวันครบกำหนดคลอดตามปกติ

ความสามารถในการเพิ่มน้ำหนักอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่ทารกจะสามารถกลับบ้านได้ บางครั้งทารกจะถูกเก็บไว้ใน NICU จนกว่าพวกเขาจะหนักประมาณ 5 ปอนด์

และเหมือนกับทารกคนอื่น ๆ ทารกคลอดก่อนกำหนดจะมีน้ำหนักบางส่วนลดลงหลังคลอด และจากนั้นก็จะเริ่มมีน้ำหนักกลับคืนมา ในขณะที่ทารกกำลังอยู่ใน NICU

ปัจจัยที่ส่งผลต่อน้ำหนักทารก

น้ำหนักตัวของทารกแรกคลอดนั้นเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่:

 • พันธุกรรม ขนาดตัวของพ่อแม่จะส่งผลต่อทารก
 • ระยะเวลาของการตั้งครรภ์ น้ําหนักลูกในครรภ์ที่เกิดก่อนกำหนดมักมีขนาดตัวเล็กกว่าปกติ ทารกที่เกิดเกินวันครบกำหนดอาจมีขนาดตัวใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย
 • โภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพขณะตั้งครรภ์จะช่วยให้ทารกมีพัฒนาการในครรภ์ และหลังคลอดอย่างเหมาะสม
 • พฤติกรรมการใช้ชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยา รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนอาจส่งผลต่อน้ำหนักแรกคลอดของทารกได้
 • เพศของทารก น้ำหนักแรกคลอดอาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย โดยเด็กผู้ชายมักมีขนาดตัวมากกว่าเด็กผู้หญิง
 • ภาวะสุขภาพของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะต่าง ๆ เช่น เบาหวาน เบาหวานขณะตั้งครรภ์ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน สามารถส่งผลต่อน้ำหนักเด็กตามเกณฑ์ได้
 • จำนวนครรภ์ของแม่ ทารกในครรภ์ครเดียว แฝด แฝดสาม หรือมากกว่านั้นอาจส่งผลต่อน้ำหนักของทารก ขึ้นอยู่กับว่าต้องใช้พื้นที่ร่วมกันมากน้อยเพียงใด
 • ลำดับการเกิด ลูกคนหัวปีอาจมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าพี่น้องคนอื่น ๆ
 • สุขภาพของทากรก ซึ่งรวมถึงปัญหาทางการแพทย์ เช่น ความพิการแต่กำเนิด และการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *