หมวดหมู่: หาโรค

โรคฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula) คือ อาการปวดและบวมบริเวณรอ […]
โรคภูมิแพ้ขึ้นตา (Allergic Conjunctivitis)หรือ โรคเยื่อ […]
อาการโดยภาพรวมของการเวียนหัว เวียนหัว (Dizziness) คือ อ […]
โรคฮิสทีเรีย Histeria (HPD) คือ กลุ่มความผิดปกติทางจิตท […]
โรคดักแด้  Epidermolysis bullosa คือ กลุ่มโรคที่หายากมา […]
ภาวะครรภ์เป็นพิษคืออะไร ภาวะครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia) […]
โรคจอประสาทตาเสื่อมเกิดจาก จอประสาทตาเสื่อม (Macular De […]
โรคเลือดออกตามไรฟัน (bleeding gum) คือ การที่มีเลือดออก […]
โรคท้าวแสนปมคือ โรคท้าวแสนปม หรือ Neurofibromatosis คือ […]
อาการนิ้วซ้น นิ้วซ้น (finger Dislocation) คือ การที่นิ้ […]
เรื่องล่าสุด