หมวดหมู่: หาโรค

โรคพาร์กินสัน โรคพาร์กินสัน Parkinson คือโรคทางระบบประส […]
โรคอัมพาต Paralysis คือ การสูญเสียการควบคุมกล […]
ไฝ mole คือ การเจริญเติบโตบริเวณเล็กๆของผิวหนังซึ่งเกิด […]
วัยหมดประจำเดือน Menopause คือสิ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงไ […]
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Lymphoma คือมะเร็งที่เกิดขึ้นก […]
พยาธิใบไม้ตับ โรคพยาธิใบไม้ตับหรือ liver fluke คือ […]
โรคเกาต์ (gout)  คือ อาการปวด บวม ที่ข้อ โรคเกาต์เ […]
ต้อหิน Glaucoma คือโรคตาที่สามารถทำลายประสาทตาของค […]
หัดเยอรมัน (German Measles) คือ เชื้อไวรัสที่ทำให้ […]
เรื่องล่าสุด