หมวดหมู่: หาโรค

ไฟช็อต (Electric Shock) คือ อาการเมื่อกระแสไฟฟ้าไห […]
การเจ็บหน้าอกหรือ Chest pain คืออาการที่ทำให้ผู้ป่ […]
ไข้หวัดนก (Bird flu) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ av […]
แผลกดทับ bed sore คือ การได้รับบาดเจ็บที่ผิวห […]
โรคพยาธิไส้เดือน Ascariasis คือ การติดเชื้อขอ […]
ภายหลังเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ อาจเป็นไปได้ว่าคุณจะ […]
เรื่องล่าสุด