หมวดหมู่: หาโรค

เส้นเลือดขอด  (Varicose Veins) คือภาวะที่มีความผิด […]
โรคเหงือกร่น (Receding Gums) คือ อาการที่เหงือกมีเ […]
โรคเนื้องอกในสมอง (Brain Tumor) คือ ภาวะเซลล์สะสมห […]
cholera
โรคอหิวาตกโรค  (cholera) คือ โรคที่เกิดจากแบคทีเรี […]
โรคพิษสุนัขบ้า (rabies) คือโรคเกิดจากไวรัสที่มีผลต่อระบ […]
อาการปวดฟัน tooth ache คือความเจ็บปวดรากฟันหรือที่คุณรู […]
ตะคริว  (muscle-cramps) คือ การหดเกร็งของกล้า […]
โรคคางทูม  (mumps) คือ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวร […]
เรื่องล่าสุด