หมวดหมู่: หาโรค

โรคพิษสุนัขบ้า (rabies) คือโรคเกิดจากไวรัสที่มีผลต่อระบ […]
อาการปวดฟัน tooth ache คือความเจ็บปวดรากฟันหรือที่คุณรู […]
ตะคริว  (muscle-cramps) คือ การหดเกร็งของกล้า […]
โรคคางทูม  (mumps) คือ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวร […]
เรื่องล่าสุด