มะเร็งลำไส้ Colorectal cancer:อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคมะเร็งลำไส้

มะเร็งลำไส้ (Colorectal cancer) เกิดจากมะเร็งที่เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ตรง ซึ่งอวัยวะทั้งสองนี้อยู่ในส่วนล่างของระบบย่อยอาหาร  ลำไส้นี้เป็นรู้จักกันดีว่า ลำไส้ใหญ่ จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนทวารหนักนั้นเป็นส่วนที่อยู่ปลายลำไส้ใหญ่

แพทย์จะมีการแยกระยะอาการของโรคมะเร็งลำไส้เอาไว้เพื่อเป็นแนวทางว่ามะเร็งลำไส้นั้น อยู่ในช่วงระยะไหนแล้ว เพื่อที่แพทย์จะได้หาวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับระยะการเป็นมะเร็งที่มีอยู่ และคาดการณ์ถึงแนวโน้มในระยะยาวของมะเร็งลำไส้ใหญ่

อาการระยะที่ 1 ของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นระยะที่พบมะเร็งครั้งแรก จนมาถึงระยะที่มีความรุนแรงขึ้นมาจนถึง อาการระยะที่ 4 ที่มีอาการหนักขึ้นตามระดับ และนี่คือระยะอาการของการเกิดมะเร็งลำไส้ ซึ่งมีดังนี้:

 • อาการระยะที่ 1 เชื้อมะเร็งได้มาสู่ร่างกายแล้ว ซึ่งจะเข้าไปยังเยื่อบุลำไส้หรือทวารหนัก แต่จะยังไม่มีการแพร่ของเชื้อมะเร็งไปยังผนังลำไส้
 • อาการระยะที่ 2 เชื้อมะเร็งเริ่มกระจายไปยังผนังลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก แต่ยังไม่การกระจายของเชื้อมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือเนื้อเยื่อของอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง
 • อาการระยะที่ 3 เชื้อมะเร็งเริ่มกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองแล้ว แต่ยังไม่กระจายไปยังอวัยวะอื่น 
 • อาการระยะที่ 4 เชื้อมะเร็งได้มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆแล้ว เช่น ตับหรือไต ซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้ว

อาการของโรคมะเร็งลำไส้

โดยทั่วไปมะเร็งลำไส้อาจจะไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นชัด ในอาการระยะแรก แต่จะมีอาการให้สังเกตได้ดังต่อไปนี้:

 • อาการท้องผูก
 • อาการท้องเสีย
 • สีอุจจาระเปลี่ยนไป
 • รูปร่างของอุจจาระเปลี่ยนไป เช่น อุจจาระก้อนเล็กลง
 • มีเลือดผสมอยู่อุจจาระ
 • มีเลือดไหลออกมาจากทวารหนัก
 • มีก๊าซในกระเพาะอาหาร
 • ปวดท้องอย่างรุนแรง

หากคุณมีอาการเหล่านี้ พบแพทย์เพื่อทำการนัดหมายในการตรวจหาอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อหาวิธีการรักษาต่อไป

อาการของระยะที่ 3-4 ของโรคมะเร็งลำไส้ (อาการโรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย)

โรคมะเร็งลำไส้นั้นจะแสดงอาการออกมาได้ในอาการโรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย(อาการะยะที่ 3 และ 4) ซึ่งนอกเหนือจากอาการที่พบในอาการระยะที่ 1 และ 2 คุณสามารถพบอาการเหล่านี้ได้ดังนี้:

 • ร่างกายอ่อนเพลีย
 • น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • การขับถ่ายไม่ปกติ
 • อาเจียน

หากอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการแพร่กระจายไปตามร่างกาย จะทำให้คุณมีโรคแทรกซ้อนดังต่อไปนี้:

 • มีอาการมือบวมหรือเท้าบวม
 • หายใจลำบาก
 • โรคดีซ่าน (ตาเหลืองและผิวเหลือง)
 • มีอาการปวดหัวเรื้อรัง
 • การมองเห็นผิดปกติ
 • มีกระดูกหัก

ประเภทของโรคมะเร็งลำไส้

มะเร็งลำไส้มีมากกว่า 1 ประเภท ซึ่งความแตกต่างนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ขึ้นมาเช่นเดียวกับอวัยวะที่เกิดเซลล์มะเร็ง

ประเภทของโรคมะเร็งลำไส้ที่พบส่วนใหญ่เกิดจากเซลล์ของมะเร็งชนิดต่อมอะดีโนคาร์ซีโนมา มะเร็งชนิดต่อมอะดีโนคาร์ซีโนมาทำให้เกิดอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึง 96 เปอร์เซนต์ ซึ่งแพทย์ระบุว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ประเภทนี้ด้วย ซึ่งมะเร็งชนิดต่อมอะดีโนคาร์ซีโนมา มักเกิดขึ้นภายในเซลล์ของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

มะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เกิดจากเนื้องอกชนิดอื่น ซึ่งพบได้น้อยกว่าโรคมะเร็งลำไส้ที่เกิดจากเซลล์มะเร็งชนิดต่อมตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งพบเนื้องอกได้ดังนี้:

 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ที่สามารถเกิดขึ้นในต่อมน้ำเหลืองหรือในลำไส้ก่อนเป็นอันดับแรก
 • เนื้องอกคาร์ซินอยด์ ที่เกิดจากเซลล์ในฮอร์โมนภายในลำไส้ของคุณ
 • ก้อนเนื้อมะเร็ง ที่สามารถเกิดขึ้นในเนื่อเยื่ออ่อน เช่นกล้ามเนื้อในลำไส้ใหญ่
 • เนื้องอกทางเดินอาหาร ที่สามารถเป็นเนื้อร้ายและกลายเป็นมะเร็ง (ซึ่งเนื้องอกนี้มักพบในทางเดินอาหาร แต่พบในลำไส้ใหญ่ได้น้อย)

สาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้

นักวิจัยยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคมะเร็งลำไส้ได้ ซึ่งในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งไส้นั้นมีมากขึ้น ความเสี่ยงอาจจะเกิดจากเพียงปัจจัยเดียว หรืออาจมีปัจจัยอื่นได้หลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้

การเติบโตของเนื้อร้ายมะเร็ง

เซลล์มะเร็งที่กลายเป็นเนื้อร้ายที่สะสมอยู่ในเยื่อบุลำไส้ ทำให้มีเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ซึ่งเนื้อมีขนาดเล็ก และเติบโตอย่างช้าๆ การผ่าตัดเอาเนื้องอกออกมานั้น ก็เป็นการป้องกันรักษามะเร็งที่พบได้ทั่วไป ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษา ติ่งเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ทำให้กลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 

การกลายพันธุ์ของยีนพันธุกรรม

บางครั้งโรคมะเร็งลำไส้นั้น ก็อาจมาจากพันธุกรรม ซึ่งหากมีคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มาก่อนแล้ว อาจส่งผลไปยังลูกหลานได้ ซึ่งการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมนั้น ไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เสมอไป แต่มันจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ของคุณได้

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายนั้นและระยะอาการของโรคมะเร็งลำไส้ จะช่วยให้แพทย์สามารถคิดและหาแผนของวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับอาการที่ปรากฏได้

การผ่าตัด

หากพบอาการระยะแรกของมะเร็งลำไส้ แพทย์อาจแนะนำให้คุณทำการผ่าตัดเพื่อกำจัดเนื้องอก และหากเนื้องอกนั้นไม่เกาะอยู่ในผนังลำไส้ใหญ่ อาการมะเร็งลำไส้ในระยะแรกอาจหายขาดได้

หากมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้แพร่กระจายไปยังผนังลำไส้ แพทย์อาจจะจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเอาส่วนของลำไส้หรือส่วนของทวารหนักที่มีเชื้อมะเร็งทิ้งไป รวมถึงต่อมน้ำเหลือง และหากเป็นไปได้ ศัลยแพทย์อาจทำการผ่าตัดโดยนำลำไส้ที่เหลือแนบกับรูทวารหนัก

หากการผ่าตัดข้างต้นนั้นไม่ได้ผล แพทย์อาจจะทำการ ผ่าตัดลำไส้ใหญ่เปิดเป็นช่องทางที่หน้าท้อง ซึ่งการผ่าตัดนี้ได้ทำการผ่าตัดโดยการนำลำไส้ใหญ่บางส่วนเปิดที่หน้าท้อง เพื่อระบายของเสียภายในร่างกายออกมา การผ่าตัดนี้สามารถทำได้แบบชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

การรักษาโดยเคมีบำบัด

การรักษาโดยเคมีบำบัด เกี่ยวข้องกับการใช้ยาทำลายเซลล์มะเร็ง ซึ่งในกรณีของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้น การรักษาโดยเคมีบำบัดก็เป็นการรักษาที่ส่วนใหญ่จะได้รับหลังจากผ่านการผ่าตัดมาแล้ว ซึ่งไปทำลายเซลล์มะเร็งที่อยู่ในลำไส้ส่วนปลาย และสามารถควบคุมการเติบโตของเนื้องอกที่กำลังกลายเป็นมะเร็งซ้ำได้

ถึงแม้ว่าการรักษาโดยเคมีบำบัดจะรักษาอาการโรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายได้ แต่อย่างก็ตามการรักษานี้มักมีอาการหรือผลข้างเคียง 

การฉายแสง

การฉายแสงเป็นการใช้รังสีพลังงานสูงเพื่อฉายรังสีไปทำลายเซลล์มะเร็งก่อนและหลังการผ่าตัด ซึ่งเหมือนกับการฉายรังสีเอ็กซเรย์ การรักษาโดยการฉายแสงนั้นสามารถใช้ร่วมการรักษาโดยเคมีบำบัดได้ 

การใช้ยา

ยาเรโกราเฟนิบ(Stivarga) สามารถนำมาใช้เพื่อรักษาในระยะการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งหรือรักษาอาการโรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่นและเชื้อมะเร็งได้แพร่กระจายไปยังทุกส่วนของร่างกายไปแล้ว ซึ่งยารักษามะเร็งนี้ทำงานโดยการหยุดการหลั่งเอ็นไซม์ที่ทำให้เชื้อมะเร็งมีการเติบโตขึ้นนั่นเอง

สถิติของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ในประเทศไทย

สถิตินี้มาจากหัวข้อ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ ซึ่งพบว่า มะเร็งลำไส้นั้นเป็นโรคที่อยู่ในระดับ 4 ในประเทศไทย หรือพบผู้ป่วยรายใหม่ 11,496 ราย/ปี อัตราการเสียชีวิต 6,845 ราย/ปี ซึ่งรองลงมาจากมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านมอีกด้วย

นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-cancer/symptoms-causes/syc-20353669

https://www.medicinenet.com/colon_cancer/article.htm

https://medlineplus.gov/ency/article/000262.htm

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องล่าสุด