ภูมิแพ้ขึ้นตา (Eye Allergies): อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคภูมิแพ้ขึ้นตา (Allergic Conjunctivitis)หรือ โรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล  คือ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่พึงประสงค์ของดวงตา เมื่อสัมผัสกับสารระคายเคือง สารนี้เรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ สารก่อภูมิแพ้อาจได้แก่ ละอองเกสร ฝุ่น หรือควัน

ปกติแล้วระบบภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากสิ่งเป็นอันตราย เช่น ไวรัสและแบคทีเรียเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยภูมิแพ้ขึ้นตา ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะตอบสนองต่อสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ โดยสร้างสารเคมีสำหรับจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ แม้ว่าสารนั้นจะไม่เป็นอันตราย และนำไปสู่อาการระคายเคืองดวงตา เช่น คันตามาก ตาแดง และน้ำตาไหล บางครั้งภูมิแพ้ขึ้นตาอาจเกี่ยวข้องโรคหืดหอบ หรือโรคกลาก

ยาแก้ภูมิแพ้ที่วางจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป สามารถช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ขึ้นตาได้ เว้นแต่ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ขึ้นตาขั้นรุนแรงอาจต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม

อาการภูมิแพ้ขึ้นตา

อาการภูมิแพ้ขึ้นตาประกอบไปด้วยอาการเหล่านี้:

 • คันตา
 • น้ำตาไหล
 • ตาแดง
 • คันรอบดวงตา
 • เปลือกตาบวม โดยเฉพาะในตอนเช้า

โดยอาการเหล่านี้สามารถเกิดได้กับตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง และมักเกิดร่วมกับการไอ จาม และน้ำมูกไหล

สาเหตุของภูมิแพ้ขึ้นตา

ภูมิแพ้ขึ้นตานั้นมีสาเหตุมาจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อสารก่อภูมิแพ้บางชนิด ส่วนมากจะตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศได้แก่

 • ละอองเกสร
 • ขนสัตว์
 • เชื้อรา
 • ควันบุหรี่
 • ฝุ่น

โดยปกติระบบภูมิคุ้มกันจะส่งเสริมการหลั่งสารเคมีในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสิ่งที่เป็นอันตราย เช่นไวรัส และแบคทีเรีย อย่างไรก็ผู้ป่วยภูมิแพ้ขึ้นตา ระบบภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่ป้องกันสารก่อภูมิแพ้ แม้ว่าสารนั้นจะไม่มีอันตรายต่อร่างกาย สารฮิสตามีนจะหลั่งออกมา เมื่อดวงตาสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ ฮีสตามีนทำให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น คันตาและน้ำตาไหล นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหลจามและไอ

อย่างไรก็ตามเป็นอาการภูมิแพ้ขึ้นตาสามารถเกิดได้ทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงเมื่อต้นไม้ หญ้าและพืชดอกบาน ปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดเมื่อผู้ป่วยมีความไวในการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ และขยี้ตา ทั้งนี้การแพ้อาหารอาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นตาได้

ความแตกต่างระหว่างภูมิแพ้ขึ้นตาและอาการตาแดง

ดวงตานั้นถูกคลุมด้วยเยื่อบาง ๆ ที่เรียกว่า เยื่อบุลูกตา เมื่อเยื่อบุตาระคายเคือง อาจนำไปสู่อาการเยื่อบุลูกตาอักเสบ ตาแดงนั้นมีอาการตาเป็นสีแดง มีน้ำตาตลอดเวลา รวมถึงมีอาการคัน

อย่างไรก็ตามตาแดงและภูมิแพ้ขึ้นตาก่อให้เกิดอาการที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน แต่ทั้งสองก็มาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยภูมิแพ้ขึ้นตานั้นมีสาเหตุมาจากปฎิกิรยาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสารก่อภูมิแพ้บางชนิด ได้แก่ ฝุ่นหรือละอองเกสร  ในขณะที่ตาแดงสามารถมีสาเหตุมาจากภูมิแพ้ขึ้นตาได้ โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการมีดังนี้

 • การติดเชื้อแบคทีเรีย
 • เชื้อไวรัส
 • คอนแทคเลนส์
 • สารเคมี

โดยตาแดงนั้นมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสอื่น ๆ ที่เกิดการทำปฎิกริยากับดวงตาในขณะที่ผู้ป่วยกำลังหลับ หากเป็นอาการเช่นนี้อาจจะมีการส่งต่อเชื้อตาแดงไปยังบุคคลอื่นได้ แต่หากเกิดจากภูมิแพ้โรคนี้จะไม่ติดต่อไปยังบุคคลอื่น

การวินิจฉัยภูมิแพ้ขึ้นตา

โรคภูมิแพ้ขึ้นตาควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญภูมิแพ้ การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้อื่น ๆ เช่น โรคหอบหืด หรือกลาก เป็นสิ่งจำเป็น

แพทย์จะซักถามประวัติ และอาการผิดปกติของผู้ป่วยในช่วงเวลาที่เกิดภูมิแพ้ และทำการทดสอบผิวหนังเพื่อตรวจหาอาการภูมิแพ้ โดวิธีการลอกผิวหนัง และใส่สารก่อภูมิแพ้ที่น่าสงสัย เพื่อดูว่ามีอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่ อาการบวมแดงจะบ่งบอกถึงอาการแพ้ วิธีนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถระบุได้ว่า  ผู้ป่วยมีอาการภูมิแพ้ต่อสารใด

การรักษาภูมิแพ้ขึ้นตา

วิธีการรักษาภูมิแพ้ขึ้นตาที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุการแพ้ อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นภูมิแพ้อากาศก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ นับว่าเป็นโชคดีของอาการภูมิแพ้ขึ้นตา เพราะว่ามีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพหลายวิธีการด้วยกัน

การใช้ยารักษาภูมิแพ้ขึ้นตา

ยารักษาอาการแพ้ ชนิดรับประทานสามารถรักษาอาการภูมิแพ้ขึ้นตาได้ โดยเฉพาะมีอาการภูมิแพ้อื่นๆ  ยารักษาได้แก่:

 • ยาแก้แพ้ เช่น Loratadine (Claritin) หรือ Diphenhydramine (Benadryl)
 • ยา Decongestants เช่น pseudoephedrine (Sudafed) หรือ Oxymetazoline (Afrin สำหรับพ่นจมูก)
 • สเตียรอยด์เช่น Prednisone (Deltasone)

การฉีดสารก่อภูมิแพ้

วิธีการนี้จะใช้ในผู้ป่วยภูมิแพ้กรณีอาการไม่ดีขึ้นภายหลังการใช้ยา การฉีดสารก่อภูมิแพ้เป็นวิธีการหนึ่งของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการฉีดสารก่อภูมิแพ้ ปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในฉีดจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไป การฉีดสารก่อภูมิแพ้จะปรับเปลี่ยนการตอบสนองของร่างกายต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของปฏิกิริยาการแพ้ของผู้ป่วย

ยาหยอดตา

มียาและยาหยอดตาสำหรับรักษาอาการภูมิแพ้ขึ้นตา วางจำหน่ายในร้ายขายยาทั่วไป

ยาหยอดตานิยมใช้ในการรักษาภูมิแพ้ขึ้้นตาได้แก่ Olopatadine hydrochloride ซึ่งสามารถบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการแพ้ ยาหยอดตาดังกล่าวมีจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Pataday และ Patanol

ทางเลือกอื่นๆ ที่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปของยาหยอดตา เช่น “น้ำตาเทียม” สามารถช่วยล้างสารก่อภูมิแพ้ขึ้นตา ยาหยอดตาอื่น ๆ ที่มียาต้านฮีสตามีนหรือยาต้านการอักเสบ Nonsteroidal (NSAID) ยาหยอดตาบางชนิดจะต้องใช้ทุกวันในขณะที่คนอื่นสามารถใช้ตามต้องการเพื่อบรรเทาอาการ

ยาหยอดตาอาจทำให้เกิดการระคายเคืองและแสบตาในตอนแรก อาการระคายเคืองมักหายไปในเวลาไม่กี่นาที ยาหยอดตาบางชนิดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่นระคายเคืองตา สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษาแพทย์ในการเลือกยาหยอดตาที่ดีต่อดวงตา

การดูแลรักษาด้วยตนเอง

มีวิธีรักษาทางธรรมชาติหลายวิธีในการรักษาอาการภูมิแพ้ขึ้นตา โดยมีระดับของความสำเร็จที่แตกต่างกันรวมถึงอัลเลียมเซปา (จากต้นหอมแดง) ยูโฟฟีเบียมและกาลิฟีเมีย โปรดพบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาเหล่านี้

ผ้าเช็ดตัวที่ชื้นและเย็น อาจช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ขึ้นตาได้ คุณสามารถลองวางผ้าที่ชื้นและเย็นปิดตาที่ปิดสนิทวันละหลายครั้ง สิ่งนี้ช่วยบรรเทาความแห้งและระคายเคืองของดวงตาได้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช้วิธีการรักษาภูมิแพ้ขึ้นตาโดยตรง

นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา

https://www.medicalnewstoday.com/articles/157692

https://aapos.org/glossary/allergic-conjunctivitis

https://www.allergy.org.au/patients/allergic-rhinitis-hay-fever-and-sinusitis/allergic-conjunctivitis

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *