โรคต้อหิน Glaucoma: สาเหตุ อาการ การรักษา ประเภท

เนื้อหา

ต้อหิน Glaucoma คือโรคตาที่สามารถทำลายประสาทตาของคุณได้ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงทำให้ความดันตาสูงขึ้นและเกิดการทำลายประสาทตา  เมื่อเวลาผ่านไปความดันที่เพิ่มขึ้นสามารถกัดกร่อนเนื้อเยื่อเส้นประสาทตาซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้นั้นเอง หากรู้จักป้องกันและเฝ้าระวังก็จะสามารถป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้

สาเหตุของโรคต้อหินคืออะไร

ต้อหินเกิดจากอะไร ต้อหินเกิดจากความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงทำให้ความดันตาสูงขึ้นและเกิดการทำลายประสาทตา  เมื่อเวลาผ่านไปความดันที่เพิ่มขึ้นสามารถกัดกร่อนเนื้อเยื่อเส้นประสาทตาซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้ สิ่งที่ทำให้ความดันในดวงตาเพิ่มขึ้นนั้นไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามแพทย์เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างอาจมีบทบาท เช่น

 • ยาหยอดขยายตา บล็อกหรือ จำกัด การระบายน้ำในดวงตาของคุณ
 • ยา ในกลุ่ม corticosteroids หรือ ยาสเตียรอยด์
 • การไหลเวียนเลือดไม่ดีหรือลดลงที่เส้นประสาทตา
 • ความดันโลหิตสูง การเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตา  ประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหิน
 • อายุมากกว่า 40 ปี  มีโรคบางโรค เช่น เบาหวาน ไมเกรน(migraine)

อาการต้อหินมีอะไรบ้าง

โรคต้อหินมุมเปิดปฐมภูมิ :

โรคต้อหินที่พบมากที่สุด และพบได้บ่อย มักไม่มีสัญญาณหรืออาการยกเว้นการสูญเสียการมองเห็นทีละน้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้ารับการตรวจตาอย่างครอบคลุมทุกปีโดยจักษุแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของคุณ

ต้อหินแบบปิดมุมเฉียบพลัน :

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าต้อหินเฉียบพลันแบบมุมแคบเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ เพราะเป็นภาวะที่มีความดันตาสูงขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ควรรีบพบแพทย์ทันทีหากคุณพบอาการดังต่อไปนี้ อาการปวดตาอย่างรุนแรง

 • ปวดศรีษะ(headache)
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • เห็นวงแหวนสีรุ้งรอบๆดวงไฟ
 • ตาแดง(Сonjunctivitis)  น้ำตาไหล
 • ตาสู้แสงไม่ได้ ตามัว
 • มองเห็นภาพพร่ามัวอย่างกะทันหัน

ประเภทของโรคต้อหิน

โรคต้อหินที่สำคัญมีห้าประเภท

1.ต้อหินมุมเปิด (เรื้อรัง)

ต้อหินมุมเปิดหรือเรื้อรังไม่มีอาการหรืออาการแสดงยกเว้นการสูญเสียการมองเห็นทีละน้อย การสูญเสียนี้อาจช้ามาก จนการมองเห็นของคุณสามารถได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนที่สัญญาณอื่นใดจะปรากฏชัดเจน จากข้อมูลของ National Eye Institute (NEI) นี่เป็นโรคต้อหินที่พบได้บ่อยที่สุด

2.ต้อหินมุมปิด (เฉียบพลัน)

หากการไหลของของเหลวถูกปิดกั้นในทันทีการสะสมของของเหลวอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดแรงกดดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภาวะที่มีความดันตาสูงขึ้นอย่างมากและรวดเร็วนี้จะทำให้เจ็บปวด ต้อหินมุมปิดเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณควรพบแพทย์ทันทีหากคุณเริ่มมีอาการเช่นอาการปวดอย่างรุนแรงคลื่นไส้และมองเห็นไม่ชัด

3.ต้อหิน แต่กำเนิด

เด็กที่เกิดมาด้วยโรคต้อหิน แต่กำเนิดมีข้อบกพร่องในมุมตาซึ่ง ต้อหินแต่กำเนิดมักจะมีอาการเช่นตาขุ่นมัวน้ำตาไหลมากเกินไปหรือไวต่อแสง ต้อหิน แต่กำเนิดสามารถส่งผ่านทางพันธุกรรมได้

4.ต้อหินทุติยภูมิ

ต้อหินทุติยภูมิมักจะเป็นผลข้างเคียงของการบาดเจ็บหรือสภาพดวงตาอื่นเช่นต้อกระจกหรือเนื้องอกในตา การใช้ยาเช่น corticosteroids อาจทำให้เกิดโรคต้อหินชนิดนี้ การผ่าตัดตาอาจทำให้เกิดต้อหินทุติยภูมิ

การวินิจฉัยโรคต้อหินเป็นอย่างไร

ในการวินิจฉัยโรคต้อหินจักษุแพทย์จะต้องทำการตรวจตาอย่างละเอียด จะตรวจหาสัญญาณของการเสื่อมสภาพรวมถึงการสูญเสียเนื้อเยื่อเส้นประสาท อาจใช้การทดสอบและขั้นตอนอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

ประวัติทางการแพทย์โดยละเอียด

แพทย์จะต้องการทราบว่าคุณมีอาการอะไรบ้างและถ้าคุณมีประวัติส่วนตัวหรือประวัติครอบครัวของโรคต้อหิน จะประเมินสุขภาพทั่วไปเพื่อตรวจสอบว่าเงื่อนไขสุขภาพอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาของคุณเช่นโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง

การทดสอบ Tonometry

การทดสอบระดับนี้จะวัดความดันภายในตา ว่ามีความดันลูกตาสูงหรือไม่

ทดสอบ Pachymetry

คนที่มีกระจกตาบางมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการพัฒนาต้อหิน การทดสอบ pachymetry สามารถบอกแพทย์ได้ถ้ากระจกตาของคุณบางกว่าค่าเฉลี่ย

การทดสอบ Perimetry

การทดสอบนี้หรือที่เรียกว่าการทดสอบภาคสนามด้วยสายตาสามารถบอกได้ว่าต้อหินมีผลต่อการมองเห็นของคุณโดยการวัดอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือด้านข้าง, การมองเห็นและการมองเห็นจากส่วนกลาง

ตรวจสอบเส้นประสาทตาของคุณ

หากแพทย์ต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเส้นประสาทตาอย่างค่อยเป็นค่อยอาจถ่ายรูปประสาทตาของคุณเพื่อทำการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันเมื่อเวลาผ่านไป

การรักษาโรคต้อหิน

เป้าหมายของการรักษาต้อหินคือลด IOP เพื่อหยุดการสูญเสียการมองเห็นเพิ่มเติม โดยปกติแล้วแพทย์จะเริ่มรักษาด้วยยาหยอดตา หากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผลหรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาขั้นสูงแพทย์ณอาจแนะนำวิธีการรักษาต้อหินดังต่อไปนี้

ยา

มียาหลายตัวที่ออกแบบมาเพื่อลด IOP ยาเหล่านี้มีในรูปแบบของยาหยอดตาหรือยาเม็ด แต่ยาหยอดเป็นเรื่องธรรมดา อาจวินิฉัยอีกครั้งรวมกับการผ่าตัด

การผ่าตัดต้อหิน

หากช่องสัญญาณที่ถูกปิดกั้นหรือช้าก่อให้เกิด IOP เพิ่มขึ้นแพทย์อาจแนะนำให้ทำการผ่าตัดเพื่อหาทางระบายน้ำสำหรับของเหลวหรือทำลายเนื้อเยื่อที่รับผิดชอบต่อของเหลวที่เพิ่มขึ้น

การรักษาโรคต้อหินมุมปิดแตกต่างกัน โรคต้อหินชนิดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และต้องการการรักษาทันทีเพื่อลดความดันตาโดยเร็วที่สุด ยามักจะพยายามก่อนเพื่อย้อนกลับการปิดมุม แต่อาจไม่ประสบความสำเร็จ ขั้นตอนเลเซอร์ที่เรียกว่าเลเซอร์ต่อพ่วง iridotomy อาจทำได้ ขั้นตอนนี้จะสร้างรูเล็ก ๆ ในม่านตาของคุณเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกแหล่งที่เชื่อถือได้ (WHO) โรคต้อหินเป็นสาเหตุอันดับสองของการตาบอดทั่วโลก ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต้อหิน ได้แก่

อายุ

คนที่อายุตั้งแต่ 40 ปี จนถึง มากกว่า 60 ปี มีความเสี่ยงต่อโรคต้อหินจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแต่ละปี หากคุณเป็นแอฟริกัน – อเมริกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของคุณจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุ 40 ปี

เชื้อชาติ

ชาวแอฟริกัน – อเมริกันหรือคนเชื้อสายแอฟริกันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาโรคต้อหินอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าคนผิวขาว คนเชื้อสายเอเชียมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคต้อหินมุมปิดและคนเชื้อสายญี่ปุ่นมีความเสี่ยงสูงในการพัฒนาโรคต้อหินชนิดความตึงเครียดต่ำ

ปัญหาสายตา

การอักเสบของดวงตาเรื้อรังและกระจกตาบาง ๆ อาจนำไปสู่ความดันที่เพิ่มขึ้นในดวงตาของคุณ การบาดเจ็บทางร่างกายหรือการบาดเจ็บที่ตาของคุณเช่นการถูกชนตาอาจทำให้ความดันตาเพิ่มขึ้น

พันธุกรรม

โรคต้อหินบางประเภทอาจส่งผ่านทางพันธุกรรม หากผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายของคุณมีโรคต้อหินแบบเปิดมุมแสดงว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการพัฒนาอาการ

ประวัติทางการแพทย์

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการพัฒนาโรคต้อหิน

การใช้ยาบางชนิด

การใช้ corticosteroids เป็นระยะเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดต้อหินทุติยภูมิ

โรคต้อหินสามารถป้องกันได้หรือไม่

โรคต้อหินไม่สามารถป้องกันได้ แต่ก็ยังสำคัญที่จะต้องรีบรักษาก่อนเพื่อที่คุณจะได้เริ่มการรักษาที่จะช่วยป้องกันไม่ให้อาการแย่ลง วิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาโรคต้อหินทุกชนิดในระยะแรกคือการได้รับการดูแลป้องกันสายตาเป็นประจำทุกปี นัดหมายกับจักษุแพทย์ การทดสอบอย่างง่าย ๆ ในระหว่างการตรวจตาเป็นประจำอาจจะสามารถตรวจพบความเสียหายจากโรคต้อหินก่อนที่จะก้าวหน้าและเริ่มก่อให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น

คนที่เป็นต้อหินจะตาบอดหรือไม่?

หาก IOP ที่เพิ่มขึ้นของคุณสามารถหยุดได้และความดันกลับสู่ปกติการสูญเสียการมองเห็นอาจช้าลงหรือหยุดลง อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีการรักษาโรคต้อหินดังนั้นคุณอาจต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตเพื่อควบคุม IOP ซึ่งอาจทำให้การมองเห็นของคุณไม่เหมือนเดิมเพราะไม่สามารถกู้คืนได้

นี่คือลิงค์แหล่งที่มาของบทความของเรา

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839

https://www.webmd.com/eye-health/glaucoma-eyes

https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/glaucoma

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องล่าสุด