ไฮดราลาซีน (Hydralazine) แบบเม็ดรับประทาน

เนื้อหา

ไฮดราลาซีน Hydralazine คืออะไร

 1. ไฮดราลาซีนมีทั้งแบบเม็ดรับประทานและแบบยาฉีด ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง สามารถใช้ไฮดราลาซีนเพียงตัวเดียวหรือใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตตัวอื่นๆ ผลข้างเคียงทั่วไปได้แก่ ปวดศีรษะ, ความอยากอาหารลดลง, คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องเสีย, หัวใจเต้นเร็ว และเจ็บแน่นหน้าอก
 2. อย่าหยุดยาไฮดราลาซีนทันที เพราะการทำอย่างนั้นอาจนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูงแบบควบคุมไม่อยู่ อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาโรคหัวใจ เช่น อาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือหัวใจล้มเหลว หากคุณจำเป็นต้องหยุดใช้ยาดังกล่าว แพทย์ของคุณจะลดขนาดยาของคุณลงอย่าช้าๆใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

สิ่งสำคัญที่ควรระวังในการใชายส Hydralazine

 • คำเตือนของอาการลูปัส: ไฮดราลาซีนอาจก่อให้เกิดอาการคล้ายกับอาการลูปัส โดยมีอาการดังนี้:
 • ปวดข้อ
 • มีผื่นที่ใบหน้า
 • มีไข้
 • เหนื่อย เมื่อยล้า
 • เบื่ออาหาร
 • คลื่นไส้
 • น้ำหนักลด
 • เจ็บหน้าอก
 • ไตมีปัญหารวมทั้งมีอาการ เช่น ปัสสาวะมีสีชมพู หรือสีเข้ม, ความดันโลหิตสูง หรือใบห้นา มือ เท้า บวม
 • คำเตือนของเส้นประสาทถูกทำลาย: ไฮดราลาซีนอาจก่อให้เกิดอาการที่ตามมาของเส้นประสาทถูกทำลาย:
 • อาการชาหรือรู้สึกเสียวซ่าบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้ามีลักษณะคล้ายมีอะไรมาทิ่มแทง หรือคันตามผิวหนัง
 • ปรึกษาแพทย์หากคุณมีอาการข้างเคียงดังกล่าว แพทย์จะแนะนำให้คุณใช้วิตามินบี 6 (pyridoxine) ที่ช่วยลดอาการดังกล่าวได้
 • คำเตือนปัญหาหัวใจ:.เมื่อใช้ยานี้อย่างระมัดระวังหากคุณมีปัญหาของโรคหัวใจอยู่เดิม ไฮดราลาซีนอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ปรึกษาแพทย์หากคุณมีปัญหาหรือมีโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัว

ไฮดราลาซีนเป็นยาอะไร

ไฮดราลาซีน (Hydralazine) เป็นยาที่ถูกสั่งโดยแพทย์ มีทั้งแบบเม็ดและแบบฉีด โดยแบบยาฉีดจะให้ยาโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

ไฮดราลาซีนมีแต่ยาสามัญอย่างเดียว โดยยาสามัญมักจะมีราคาถูกกว่ายาที่มีชื่อทางการค้า

ทำไมถึงนำมาใช้

ไฮดราลาซีนใช้ในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง จะใช้เพียงตัวเดียวหรือใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตตัวอื่นๆก็ได้

Hydralazine ยาออกฤทธิ์อย่างไร

ไฮดราลาซีนถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดส่วนปลาย โดยยากลุ่มดังกล่าวจะออกฤทธิ์และใช้ในภาวะคล้ายๆกัน

ยังไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ที่ชัดเจน แต่ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดโดยตรงและทำให้หลอดเลือดคลายตัว ปรากฎการณ์ดังกล่าวเลยเป็นผลให้ความดันโลหิตลดต่ำลง

ผลข้างเคียงของไฮดราลาซีน

ไฮดราลาซีนแบบเม็ดรับประทานไม่ได้ทำให้ง่วงนอน แต่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยของไฮดราลาซีน ได้แก่:

 • ปวดศีรษะ
 • ความอยากอาหารลดลง (anorexia)
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องเสีย
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • เจ็บแน่นหน้าอก

หากอาการของผลข้างเคียงไม่รุนแรงมาก อาการจะหายได้เองภายในไม่กี่วัน หรือประมาณ 2 สัปดาห์ หากอาการรุนแรงหรืออาการไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ผลข้างเคียงที่ร้ายแรง

โทรหาแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการจากผลข้างเคียงที่ร้ายแรง หรือโทร 1669 หากรู้สึกว่าอาการอันตรายถึงแก่ชีวิต อาการของผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่:

 • อาการที่เกี่ยวกับหัวใจ เช่น:
 • ความดันโลหิตต่ำ (hypotension)
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • เวียนศีรษะ หรือสับสน
 • แขน ขา บวม
 • ปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาท เช่น:
 • อาการชา
 • รู้สึกเสียวซ่า
 • มีผดผื่น หรือคันตามผิวหนัง
 • ภาวะซึมเศร้า หรือวิตกกังวล เช่น:
 • รู้สึกหดหู่ หรือไม่ชอบตัวเอง
 • ความอยากอาหารเปลี่ยนไป
 • รู้สึกกังวล หรือถูกละเลย
 • รู้สึกหมดความสนใจในกิจกรรมที่เคยทำให้สนุกสนาน
 • ปฏิกิริยาของการแพ้ เช่น:
 • ผื่นผิวหนัง
 • คันตามผิวหนัง
 • เกิดรอยแดงตามผิวหนัง
 • มีไข้
 • หนาวสั่น
 • ปวดข้อ
 • หายใจลำบาก
 • ท้องผูกรุนแรง
 • ปัสสาวะลำบาก

คำเตือน:เป้าหมายของเราคือการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่คุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพในการออฤทธิ์ของยาแตกต่างกันไปในแต่ละคน ทางเราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่ให้ไปจะเป็นไปได้ทั้งหมด เช่น ผลข้างเคียงของยา ฉะนั้นข้อมูลที่ให้ไปไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้ ควรปรึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

ไฮดราลาซีนอาจมีปฏิกิริยาต่อกันกับยาอื่นๆ

ไฮดราลาซีนแบบเม็ดรับประทานอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันกับยาอื่น สมุนไพร หรือวิตามินที่คุณรับประทาน นั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแพทย์ของคุณจึงขอดูยาทั้งหมดที่คุณใช้ เพื่อบริหารยาให้เกิดความปลอดภัยแก่คุณ หากคุณได้ยินเกี่ยวกับปฏิกิริยาต่อกันของยากับบางอย่างที่คุณรับประทาน สามารถปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรได้

หมายเหตุ:คุณสามารถลดโอกาสการเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยาลงได้โดยนำใบสั่งยาไปรับยากับร้านขายยาร้านเดียวกันทุกครั้งที่รับยา เพื่อที่เภสัชกรจะได้ตรวจยาทั้งหมดที่คุณรับประทาน

ตัวอย่างยาที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันกับไฮดราลาซีน ได้แก่

ยารักษาอาการซึมเศร้า

ยากลุ่ม Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) เป็นยารักษาอาการซึมเศร้าที่สามารถเพิ่มฤทธิ์ของไฮดราลาซีน ในทางเดียวกันก็เพิ่มผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เช่น ความดันโลหิตต่ำมาก(hypotension) ยาที่รักษาอาการซึมเศร้าได้แก่:

 • isocarboxazid
 • phenelzine sulfate
 • tranylcypromine sulfate
 • selegiline

การฉีดไดอะไซด์ (Diazoxide injection)

ยานี้อาจก่อให้เกิดความดันโลหิตต่ำขั้นรุนแรงเมื่อใช้คู่กับไฮดราลาซีน

คำเตือน:เป้าหมายของเราคือการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่คุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพในการออฤทธิ์ของยาแตกต่างกันไปในแต่ละคน ทางเราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่ให้ไปจะเป็นไปได้ทั้งหมด เช่น ผลข้างเคียงของยา ฉะนั้นข้อมูลที่ให้ไปไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้ ควรปรึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้อควรระวังของไฮดราลาซีน

ยานี้มาพร้อมกับข้อควรระวังหลายอย่าง

อาการแพ้

ดราลาซีนอาจก่อให้เกิดอาการแพ้หลายอย่าง ได้แก่:

 • หายใจลำบาก
 • เกิดอาการบวมภายในลำคอหรือลิ้น
 • ลมพิษ

อย่ากลับไปใช้ยานี้อีกหากมีอาการแพ้เกิดขึ้น เพราะหากกลับไปใช้อีกอาการอาจถึงแก่ชีวิตได้

ปฏิกิริยาต่อกันกับแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์เป็นส่วนประกอบจะเพิ่มฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตเมื่อใช้คู่กับไฮดราลาซีน หากคุณดื่มแอลกอฮอร์ควรบอกให้แพทย์ทราบเสมอ

กลุ่มที่ควรระวังเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องหัวใจ: ควรใช้ยานี้อย่างระมัดระวังหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ไฮดราลาซีนอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว โดยเฉพาะยิ่งคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอยู่เดิม เพื่อความมั่นใจก่อนการใช้ยาไฮดราลาซีนควรแจ้งประวัติเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหัวใจแก่แพทย์ให้ทราบ

สำหรับสตรีมีครรภ์: ไฮดราลาซีนถูกจัดอยู่ในยากลุ่มซีสำหรับสตรีมีครรภ์ :

 1. งานวิจัยในสัตว์ทดลองชี้ให้เห็นถึงผลเสียต่อทารกในครรภ์เมื่อแม่ใช้ยาดังกล่าว
 2. ยังไม่มีการศึกษาที่เพียงพอในมนุษย์ที่จะยืนยันผลของยาต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนที่จะมีลูก ไฮดราลาซีนจุถูกใช้ก็ต่อเมื่อประสิทธิภาพของยามีประโยชน์มากกว่าโทษที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กในครรภ์

สำหรับหญิงที่ให้คนบุตร: ไฮดราลาซีนปริมาณเพียงเล้กน้อยก็สามารถผ่านนมแม่ไปสู่เด็กได้ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปยานี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลข้างเคียงในเด็กที่ดื่มนมแม่ หากคุณกำลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาดังกล่าว

สำหรับผู้สูงอายุ: ในผู้สูงอายุ ยาจะผ่านกระบวนการของร่างกายอย่างช้าๆ ซึ่งขนาดยาปกติในผู้ใหญ่อาจเป็นเหตุให้เกิดระดับยาที่สูงขึ้นในผู้สูงอายุ ฉะนั้นอาจต้องปรับขนาดยาให้ลดลงหรือปรับเวลาในการทานยาให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

สำหรับเด็ก: ยังไม่มีการศึกษายาดังกล่าวในเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี แต่เคยมีการใช้ยาดังกล่าวในเด็กมาแล้ว

วิธีใช้ไฮดราลาซีน

อาจไม่รวมขนาดและรูปแบบของยาที่เป็นไปได้ทั้งหมด ขนาดยา, รูปแบบยาและความถี่ในการรับประทานขึ้นอยู่กับ:

 • อายุ
 • ภาวะทางสุขภาพ
 • ความรุนแรงของภาวะทางสุขภาพ
 • เงื่อนไขทางการแพทย์อื่นๆ
 • ปฏิกิริยาของยาเมื่อคร้ังแรกที่ใช้ยา

ขนาดยาสำหรับภาวะความดันโลหิตสูง (hypertension)

ตัวยาสามัญ

 • รูปแบบ: แบบเม็ดรับประทาน
 • ขนาดยา: 10 มก, 25 มก, 50 มก และ 100 มก.

ขนาดยาในผู้ใหญ่ (อายุ 18–64 ปี)

 • ขนาดในการเริ่มยา: 10 มก. รับประทาน 4 เวลาต่อวันในช่วง 2-4 วันแรกของเดือนแรก
 • ขนาดยาปรับตามความเหมาะสม: แพทย์จะเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆไปจนถึง 50 มก รับประทาน 4 เวลาต่อวัน

ขนาดยาในเด็ก (อายุ 1–17 ปี)

 • ขนาดในการเริ่มยา: 0.75 มก./กก./วัน โดยแบ่งรับประทาน 4 เวลาต่อวันในเดือนแรก
 • ขนาดยาปรับตามความเหมาะสม: แพทย์จะเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆประมาณ 3-4 สัปดาห์
 • ขนาดยาสูงสุด: 7.5 มก./กก./วัน หรือ 200มก./วัน
 • หมายเหตุ: ยังไม่มีการศึกษาในชั้นคลินิกสำหรับการใช้ยาในเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี แต่เคยมีการใช้ยาดังกล่าวในเด็ก

ขนาดยาในผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป)

ไม่ได้มีคำแนะนำเฉพาะสำหรับผู้สูงวัย กระบวนการของยาในร่างกายของผู้สูงอายุจะดำเนินไปอย่างช้าๆ การใช้ยาขนาดปกติเช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ปกติอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เพราะระดับยาจะสูงมากในร่างกายเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ปกติ ควรมีการลดขนาดยาลงหรือปรับเวลาในการรับประทานยา

คำเตือน:เป้าหมายของเราคือการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่คุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพในการออฤทธิ์ของยาแตกต่างกันไปในแต่ละคน ทางเราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่ให้ไปจะเป็นไปได้ทั้งหมด เช่น ผลข้างเคียงของยา ฉะนั้นข้อมูลที่ให้ไปไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้ ควรปรึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

การใช้ยาตามที่กำหนด

หากมีการใช้ไฮดราลาซีนในระยะยาว อาจมีความเสี่ยงที่น่ากังวลหากไม่รับประทานยาตามใบสั่งยา

หากไม่รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง

หากคุณไม่ใช้ยาไฮดราลาซีนตามที่แพทย์สั่ง ความดันโลหิตสูง (hypertension)ของคุณอาจไม่ลดลง ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจล้มเหลว

หากหยุดยากระทันหัน

อย่าหยุดยาไฮดราลาซีนทันที เพราะนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เช่น เจ็บแน่นหน้าอก หรือหัวใจล้มเหลว หากคุณจำเป็นต้องหยุดยาดังกล่าว แพทย์ของคุณจะปรับลดยาอย่างช้าๆโดยใช้เวลากว่า 2 สัปดาห์

หากไม่รับประทานยาตามเวลา

การไม่รับประทานยาตามเวลา ก็เพิ่มความเสี่ยงของปัญหาหัวใจ เช่น เจ็บแน่นหน้าอก หรือหัวใจล้มเหลว

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยา

หากคุณลืมรับประทานยา ให้ทานเมื่อนึกขึ้นได้ หากอีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงเวลาของยามื้อถัดไป ให้ทานยามื้อถัดไปตามเวลาปกติได้เลยโดยไม่ทานยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพราะอาจเกิดผลข้างเคียงที่เป็นโทษได้

หากใช้ยาเกินขนาด

อาจเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น:

 • ความดันโลหิตต่ำมาก (hypotension)
 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • ปวดศีรษะ
 • ผิวแดง ร้อน (flushing)
 • หัวใจล้มเหลว
 • ช๊อก

หากคุณคิดว่าใช้ยาไฮดราลาซีนเกินขนาด ให้โทรหาแพทย์หรือหน่วยฉุกเฉินโดยเร็ว

จะบอกได้อย่างไรว่ายามีประสิทธิภาพ

การที่จะบอกได้ว่ายามีประสิทธิภาพให้ดูจากระดับความดันโลหิตที่ลดลง แพทย์จะติดตามระดับความดันโลหิตของคุณเพื่อมั่นใจว่ายาออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงหากใช้ยาไฮดราลาซีน

ควรคำนึงหากแพทย์ส่งยาไฮดราลาซีนให้คุณ

ข้อมูลทั่วไป

 • รับประทานยาให้ตรงเวลาตามที่แพทย์สั่ง
 • สามารถตัดหรือบดยาเม็ดได้
 • สามารถรับประทานยาไฮดราลาซีนพร้อมหรือไม่พร้อมยาก็ได้ คุณควรรักษาความสม่ำเสมอในการรับประทานยา หากเคยรับประทานยาพร้อมอาหารก็ให้นำยาติดตัวไปด้วยเสมอ ในทางกลับกันวิธีนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงได้
 • การรับประทานไฮดราลาซีนร่วมกับอาหารสามารถเพิ่มระดับของยาในกระแสเลือด อาจเพิ่มโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ความดันโลหิตต่ำมาก หรือเวียนศีรษะ เพราะร่างกายหลังรับประทานอาหารจะมีเลือดไปเลี้ยงยังกระเพาะอาหารในปริมาณมาก ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนอื่นๆของร่างกายลดลง จึงเป็นเหตุให้เกิดอาการง่วงนอนภายหลังรับประทานอาหาร ในทางเดียวกันหากเรารับประทานยาลดความดันโลหิตเข้าไปหลังอาหาร ก็ยิ่งซ้ำเติมประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตเข้าไปอีก

การเก็บรักษา

 • เก็บยาไฮดราลาซีนในห้องที่อุณหภูมิ 20-25°C (68-77°F)
 • ห้ามแช่แข็ง
 • ห้ามเก็บยาในที่ชื่น เช่น ห้องน้ำ

การเติมยา

สามารถเติมยาได้ตามใบสั่งยาจากแพทย์ โดยแพทย์จำเขียนจำนวนยาเพื่อสามารถซื้อได้จากร้านขายยาตามใบสั่งยา

การท่องเที่ยว

การพกยากับการเดินทาง:

 • ให้นำยาติดตัวตลอด เช่น เอาไว้ในกระเป๋าถือ
 • อย่ากังวลกับเครื่อง X-ray ของทางสนามบิน โดยเครื่องจะไม่ทำอันตรายต่อยา
 • อาจต้องเตรียมใบแสดงรายการยา หรือฉลากยา เพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่สนามบินตรวจสอบความถูกต้องเมื่อคุณต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน
 • อย่าทิ้งยาไว้ในรถ โดยเฉพาะเมื่อมีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไป

การบริหารยาดังตนเอง

คุณอาจจำเป็นต้องวัดค่าความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจที่บ้าน โดยบันทึกทุกครั้งเท่าที่เป็นไปได้ก่อนเวลารับประทานยา เพราะผลการบันทึกดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยแพทย์ในการประเมินอาการปละปรับยาในการพบแพทย์ครั้งถัดไป

คุณควรซื้อเครื่องวัดความดันเป็นของตัวเองไว้ติดตามระดับความดันของคุณ

การติดตามทางคลินิก

ก่อนหรือระหว่างการรักษาด้วยยาไฮดราลาซีน แพทย์จะทำการตรวจ:

 • ความดันโลหิต
 • ตรวจผลข้างเคียงของยาจากการตรวจเลือด

ทางเลือกอื่นๆ

มียาอื่นๆที่สามารถรักษาภาวะของคุณได้ ยาบางตัวอาจเหมาะกับคุณมากกว่า ฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับทางเลือกอื่นในการรักษา

นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา

 • https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8662/hydralazine-oral/details
 • https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682246.html
 • https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/hydralazine-oral-route/description/drg-20064201

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *