เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบฝัง (ICD)

เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าแบบฝังคือ

เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบฝัง หรือ Implantable cardioverter defibrillator หรือ icd คืออุปกรณ์ขนาดเล็กที่แพทย์ใส่เข้าไปบริเวณหน้าอกเพื่อควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอ

แม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าสำรับไพ่ แต่ ICD มีแบตเตอรี่และคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจได้ คอมพิวเตอร์จะประมวลผลเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าเล็กน้อยไปยังหัวใจในบางช่วงเวลา ซึ่งจะช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ

แพทย์ส่วนมากจะฝัง ICD เมื่อพบว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิด (เป็นตั้งแต่เกิด) หรือเป็นอาการที่เกิดจากโรคหัวใจ

ICDs เรียกอีกอย่างว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดฝังหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ

สาเหตุที่ต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบฝัง

คนเรามีหัวใจห้องบนทั้งหมด 2 ห้อง (ห้องบนซ้าย และห้องบนขวา) และหัวใจห้องล่างอีก 2 ห้อง (ห้องล่างซ้าย และห้องล่างขวา) แต่ละห้องของหัวใจจะมีหน้าที่สูบฉีดเลือดจากหัวใจไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ห้องทั้ง 4 ของหัวใจจะหดตัวตามลำดับกัน เพื่อสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย เรียกว่าจังหวะการเต้นของหัวใจ

ระบบการนำไฟฟ้าในหัวใจ 2 ส่วนจะทำหน้าที่ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ แต่ละส่วนจะส่งแรงกระตุ้นไฟฟ้าตามจังหวะที่กำหนด แรงกระตุ้นนี้จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหดตัว เมื่อหัวใจห้องบนหดตัว หัวใจห้องล่างก็จะคลายตัวด้วย เรียกว่าการปั๊มหัวใจ

เมื่อจังหวะของแรงกระตุ้นเหล่านี้หมดลง หัวใจจะไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาจังหวะการเต้นของหัวใจในแต่ละห้องของหัวใจซึ่งเป็นภาวะที่เป็นอันตรายมาก เพราะหัวใจอาจหยุดการสูบฉีดได้ ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ เมื่อไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

จำเป็นต้องใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เมื่อ:

 • จังหวะการเต้นของหัวใจเร็ว และเป็นอันตราย เรียกภาวะหัวใจเต้นเร็วที่หัวใจห้องล่าง
 • การสูบเลือดผิดปกติ เรียกว่าใจสั่นไหว หรือภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว
 • หัวใจอ่อนแอเนื่องจากมีประวัติเป็นโรคหัวใจ หรือเคยมีอาการหัวใจวายมาก่อน
 • กล้ามเนื้อหัวใจขยายหรือหนาขึ้น เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่ผิดปกติ หรือ กล้ามเนื้อหัวใจหนา และโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
 • หัวใจพิการแต่กำเนิด เช่น Long QT syndrome หรือภาวะที่มีการนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติเป็นเวลานาน ส่งผลให้หัวใจสั่น
 • หัวใจล้มเหลว

การทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าหัวใจแบบฝัง

ICD เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ฝังอยู่บริเวณหน้าอกของผู้ป่วย ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องคือกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่และคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กคอยตรวจสอบจังหวะการเต้นของหัวใจ หากหัวใจเต้นเร็วเกินไปหรือผิดปกติ คอมพิวเตอร์จะส่งคลื่นไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหา

สายไฟที่เรียกว่าตัวนำำฟฟ้าจะส่งกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังบริเวณเฉพาะของหัวใจ กลายเป็นแรงกระตุ้นหัวใจ

เครื่องกระตุกหัวใจมีหลายประเภท และแพทย์จะวินิจฉัยเพื่อเลือกประเภทที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ดังนี้:

A single-chamber ICD ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังหัวใจห้องล่างขวา

A dual-chamber ICD ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังหัวใจห้องบนและห้องล่างด้านขวา

A biventricular device หรือเครื่องปั๊มหัวใจ ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังห้องด้านขวาและหัวใจห้องล่างทั้ง 2 ข้าง แพทย์ใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

ICD สามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังหัวใจได้ถึง 4 ประเภท:

การปรับจังหวะการเต้นของหัวใจ การทำ Cardioversion คือการส่งสัญญาณไฟฟ้าที่แรงขึ้นจนรู้สึกเหมือนถูกกระแทกที่หน้าอก โดยจะรีเซ็ตจังหวะการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติ เมื่อพบอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วมากผิดปกติ

การผ่านกระแสไฟฟ้ากระแสตรงไปทำให้กล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องจะส่งสัญญาณไฟฟ้าที่แรงมากไปยังหัวใจ เพื่อให้หัวใจกลับมาทำงานใหม่ มักรู้สึกเจ็บปวด และอาจทำให้ล้มลงได้ แต่เป็นอาการเพียงชั่วครู่

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จังหวะการเต้นของหัวใจค่อนข้างอ่อนเพื่อจำเป็นต้องถูกกระตุ้นเพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น โดยปกติการเต้นของชีพจรจะไม่สามารถ รู้สึกได้ แต่เมื่อถูกกระตุ้นอาจรู้สึกถึงแรงกระทบได้เล็กน้อย

หัวใจเต้นช้า อัตราการเต้นของหัวใจเต้นช้าจนต้องได้รับการกระตุ้นให้กับมาเป็นปกติ โดย ICD จะทำหน้าที่กระตุ้นหัวใจ ผู้ที่มีเครื่องกระตุกหัวใจมักจะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วเกินไป และการส่งกระแสไฟฟ้าบางครั้งอาจทำให้หัวใจเต้นช้าลงจนถึงระดับอันตรายได้

การเตรียมตัวก่อนใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบฝัง

ไม่ควรกินหรือดื่มอะไรหลังเที่ยงคืนของวันก่อนทำหัตถการ แพทย์อาจขอให้หยุดใช้ยาบางชนิด เช่น แอสไพริน หรือยาที่ขัดขวางการแข็งตัวของเลือดก่อนทำหัตถการ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา และอาหารเสริมที่กำลังใช้อยู่ แต่ห้ามหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน

ความเสี่ยงในการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบฝัง

เช่นเดียวกับการผ่าตัดอื่น ๆ ขั้นตอนการฝัง ICD จะทำให้เลือดออก รู้สึกเจ็บปวด และติดเชื้อที่บริเวณบาดแผลได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดอาการแพ้ยาที่ได้รับระหว่างการทำหัตถการ

ปัญหาที่ร้ายแรง ที่เกิดระหว่างขั้นตอนการผ่าตัดนั้นพบได้ยาก ซึ่งได้แก่:

 • ลิ่มเลือด
 • ความเสียหายต่อหัวใจ ลิ้น หรือหลอดเลือด
 • การสะสมของของเหลวรอบ ๆ หัวใจ
 • หัวใจวาย
 • ปอดเสียหาย

อาจเกิดจากเครื่องกระตุ้นที่ทำให้หัวใจกระตุกเป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็น แม้ว่าแรงกระตุกเหล่านี้จะสั้น และไม่เป็นอันตราย แต่อาจทำให้รู้สึกได้ หากมีปัญหากับ ICD แพทย์และนักฟิสิกส์อาจต้องนำมาตั้งโปรแกรมใหม่ให้เหมาะสม

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *